Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Rozklad Kullback-Leiblerovej divergencie pre rozdelenia z exponenciálnej rodiny

Date: 
2013-05-06 11:00
Room: 
Na najbližšom seminári sa budeme zaoberať rozkladom Kullback-Leiblerovej divergencie pre rozdelenia z exponenciálnej rodiny. Rozklad bude založený na fakte, že v danom prípade je KL-divergencia náhodnou veličinou, funkciou neznámeho parametru. Využitím MLE odhadu neznámeho parametru založeného na pozorovaniach zostavíme rozklad na dve nahodné veličiny, konkrétne, rozdelenie KL-divergencie bude odpovedať rozdeleniu súčtu týchto náhodných veličín. V špeciálnych prípadoch sú zložky rozkladu nezávislé.
2013-05-02 14:42