Institute of Information Theory and Automation

You are here

Seminars AS

2023-06-12 11:00 Room: 474

Kolem JE Dukovany je instalována síť čidel měřících dávkové příkony ozáření z mraku. Byla diskutována možnost alternativní simulace dávek matematickým modelem s cílem určit podrobné rozložení...