Institute of Information Theory and Automation

You are here

ČSKI seminář: O původu vnitřního uspořádání v systémech se sociálními interakcemi

Date: 
2013-11-05 14:00
Room: 
Name of External Lecturer: 
Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

Budeme se zamýšlet nad univerzalitou statistických vlastností mikrostruktury socio-fyzikálních systémů. Kromě dnes již klasického přístupu přes tzv. headway-distribuce představíme také modernější koncept tzv. spektrální rigidity, který je podstatně účinnějším nástrojem při rigorózním vyhodnocování zákonitostí, jimiž se uspořádání v socio-fyzikálních systémech řídí. Testy spektrální rigidity původně vyvinuté pro účely teorie náhodných matic tak mohou poměrně dobře posloužit např. k formulaci sofistikovanějších metod pro evaluaci kvality dopravních mikromodelů.

Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Katedra matematiky
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Trojanova 13
120 00 Praha 2
E-mail: milan.krbalek@fjfi.cvut.cz

2013-10-15 18:50