Institute of Information Theory and Automation

You are here

ČSKI seminář: Tenzorové rozklady pro klasifikaci, klastrovanou­ kompresi signálů

Date: 
2013-06-11 14:00
Room: 
1) Kanonický rozklad tenzoru (CP dekompozice) a. motivace pro CP rozklady a€“ chemometrie b. zvláštnosti CP rozkladu, hledání ranku tenzoru jednoznačnost rozkladu, Kruskalova podmí­nka c. Příklady aplikace CP dekompozice - slepá separace nedourčených směsí­ signálů - klasifikace ručně› psaných číslic - pravděpodobnostní tabulky (statistické usuzování­, podmíněná nezávislost) d. Př™ehled metod CP dekompozice a softwarových nástrojů - Tuckerova komprese - metoda alternujících nejmenších čtverců(ALS) - Gauss-Newtonova metoda, Levenberg-Marquard atd. 2) Zobecněná­ CP dekompozice a. konvolutorní­ model CP dekompozice - rozklad spektrogramu hudby b. rozklad tenzoru na Kroneckerovy součiny - rozklad textur - doplňování­ chybějících pixelů v obrázcích - image impainting c. strukturální rozklady a blokové modely tenzoru
2013-05-24 11:27