Skip to main content
top

BSc./Mgr. Téma: Metody odhadu řídké parametrizace neuronových sítí (Šmídl)

Type of Work
bachelor
diploma
Affiliation/Phone
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052420
Keywords
neuronové sítě, statistické metody

Typické architektury neuronových sítí přepokládají, že matice vah obsahují libovolné hodnoty. To vede na velmi komplexní sítě, které často takzvané přetrénovánají. Experimentálně bylo ukázáno, že použitím řídkých váhových matic dojde ke zlepšení vlastností sítě. Nalezením řídkých parametrizací se zabývajá olast Bayesovské statistiky s tzv. shrinkage priors, tj. apriorními rozloženími preferujícícmi nulové hodnoty. Cílem práce je použití těchto metod na odhad parametrů neuronových sítí. V první fázi půjde o ověření existujících metod typu dropout a jeho variant. V další fázi pak úpravu metod a hledání vylepšení zvolené metody.

Bibliography

E. Nalisnick, J. M. Hernández-Lobato, P. Smyth, Dropout as a Structured Shrinkage Prior. In `International Conference on Machine Learning\', PMLR, 2019, 4712-4722. C. Louizos, K. Ullrich, M. Welling, Bayesian Compression for Deep Learning. In `Advances in Neural Information Processing Systems\', 2017, 3288-3298. K. Mohammad, D. Nielsen, V. Tangkaratt, W. Lin, Y. Gal, A. Srivastava, Fast and Scalable Bayesian Deep Learning by Weight-Perturbation in Adam. In `International Conference on Machine Learning\', PMLR, 2018, 2611-2620.

Submitted by neuner on