Institute of Information Theory and Automation

You are here

Zkušenosti s řízením dvou křižovatek systémem HŘSD

Date: 
2010-10-11 11:30
Room: 
Hierarchický řídicí systém dopravy (HŘSD) vyvinutý v rámci výzkumného centra DAR ve spolupráci ÚTIA AVČR a společnosti Eltodo dopravní systémy, byl v zimě 2010 zkušebně nasazen na řízení dvou křižovatek v oblasti pražského Zličína. V přednášce budu popisovat metodiku vyhodnocení testovacího provozu, předběžné výsledky a z nich plynoucí poučení jako pro další podobné testy, tak i pro další vývoj HŘSD.
2010-10-10 19:04