Institute of Information Theory and Automation

Digitální zpracování obrazu v praxi

Lecturer: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: magisterský
Department: ZOI
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Seminář, který nabízí prohloubení teorie digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání kurzu NPGR002 a její doplnění o experimenty a praktické aplikace v prostředí programovacího jazyku MATLAB. Pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Předmět je možno zapsat současně s NPGR002, jako cvičení, ale také samostatně, po absolvování NPGR002.
Responsible for information: ZOI
Last modification: 13.11.2014
Institute of Information Theory and Automation