Ústav teorie informace a automatizace

Digitální zpracování obrazu v praxi

Přednášející: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: magisterský
Oddělení zajištující výuku: ZOI
Semestr: zimní
Vyučován: Ano

Podrobnosti:

Seminář, který nabízí prohloubení teorie digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání kurzu NPGR002 a její doplnění o experimenty a praktické aplikace v prostředí programovacího jazyku MATLAB. Pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Předmět je možno zapsat současně s NPGR002, jako cvičení, ale také samostatně, po absolvování NPGR002.
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 13.11.2014
Ustav teorie informace a automatizace