Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Adam Novozámský

novozamsky_adam
Pozice: Doktorand
Odborné zájmy: Digitální zpracování obrazu a forenzní analýza obrazových dat; Videokymografie; Kapslová endoskopie
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2864
Místnost: 23
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Ing. Stanislav Saic, CSc.
Název disertační práce: Vybrané aplikační oblasti zpracování obrazu: forenzní analýza obrazu a lékařské zobrazovací metody
Obor doktorandského studia: Matematické inženýrství
Typ studia: prezenční
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Doba studia: 01.10.2010-
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 25.09.2017
Ustav teorie informace a automatizace