Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Adam Novozámský

novozamsky_adam
Pozice: Doktorand
Odborné zájmy: Digitální zpracování obrazu a forenzní analýza obrazových dat; Medicínské zobrazování; Videokymografie; Kapslová endoskopie
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2864
Místnost: 23
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Ing. Stanislav Saic, CSc.
Název disertační práce: Vybrané aplikační oblasti zpracování obrazu: forenzní analýza obrazu a lékařské zobrazovací metody
Obor doktorandského studia: Matematické inženýrství
Typ studia: kombinované
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Doba studia: 01.10.2010-

Podrobnosti:

Adam Novozámský obdržel v roce 2010 magisterský titul z informatiky na ČVUT - Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Nyní dokončuje doktorská studia na Ústavu teorie informace a automatizace, školícím pracovišti ČVUT. Jeho výzkumné zájmy představuje především lékařské zobrazování, segmentace obrazu a forenzní analýza dat.

Curriculum-Vitae: here 

disertace: here (AJ)

Plánovaná obhajoba disertace: jaro 2018

Vedení diplomových prací:

  • Oldřich Vlašič (2017-2018 ČVUT-FJFI) - Registrace VIS a NIR modality uměleckých děl

Seznam projektů:

Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 16.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace