Ústav teorie informace a automatizace

Pamětní list

Pamětní list Vladimír Kučera
Ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., udělil dne 3. března 2017 Pamětní list Prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc. při příležitosti 50 let zaměstnání v ÚTIA AV ČR.
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 09.03.2017
Ustav teorie informace a automatizace