Ústav teorie informace a automatizace

Modelling, control and diagnostics of nonlinear systems

Vedoucí projektu: Ing. Josef Böhm, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): Maďarská AV - MTA - SZTAKY - ÚTIA
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2004 - 2006
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: general
Poslední změny: 28.01.2011
Ustav teorie informace a automatizace