Ústav teorie informace a automatizace

New measures of dependence between economic variables

Vedoucí projektu: Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D., Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D., Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Oddělení: E
Podporováno (ID): GA16-14179S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2016 - 2018
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 18.01.2016
Ustav teorie informace a automatizace