Přejít k hlavnímu obsahu

Implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací

Zahájení
Ukončení
Agentura
MPO
Identifikační číslo
FV20356
Zaměření projektu.
aplikační
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Podstatou projektu je implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací. Cílem projektu je automatizace a optimalizace technologického postupu měření a zpracování dat povrchu pozemních komunikací, a to formou virtualizace celého výrobního procesu, včetně zajištění konkrétních způsobů transferu dat do výroby a oprav dopravní infrastruktury. Projekt bude řešen na podkladu patentované metodiky PV2014-489, jež se zabývá specializovaným postupem měření 3D dat, a v přímé vazbě na koncept Industry 4.0. Převažujícími aktivitami (náklady) projektu jsou činnosti Experimentálního vývoje. Cílem projektu je rovněž naplnění vazby na RIS3 (Digital Market Technologies a Elektrotechnika / Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku), KETs (Pokročilé výrobní technologie), NPOV (Zvyšování užitné hodnoty a trvanlivosti staveb). Proces výroby se skládá z návrhu systému virtualizace a implementace průmyslu 4.0, specializovaného sběru dat, zpracovaní dat (model reality, model stavby), výpočtů apriorních benefit, transferu dat do výroby, kontroly výsledků výroby a výpočtu aposteriorních benefit. Hlavními podporovanými výsledky vývoje, kterých bude dosaženo za účinné spolupráce středního podniku (Exact Control System a.s.), vysoké školy (ČVUT - fakulta dopravní a stavební) a výzkumné organizace (ÚTIA), jsou užitný vzor (Fuzit) pro transfer navigačních dat pro silniční frezy, software (R) pro automatizaci návrhu optimálního tvaru nového povrchu pozemní komunikace a ověřená technologie (Ztech) pro ověření postupu výroby/opravy. Výsledné technologie zajistí komplexně výstup projektu a budou vyvinuty tak, aby snižovaly náklady výstavby a rekonstrukcí a současně umožňovaly výstavbu stavebního díla v lepší kvalitě, především s důrazem na nerovnosti a tloušťky materiálů vozovek. Komerčním cílem je, aby byly výsledky projektu systémově plně prakticky využitelné nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Napsal uživatel sorel dne