Ústav teorie informace a automatizace

Praemium Academicae

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Poskytovatel: Podpora projektů cíleného výzkumu AVČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2018 - 2023
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 23.12.2017
Ustav teorie informace a automatizace