Ústav teorie informace a automatizace

Assimilation methods of mathematical model of harmful substances propagation with real obseravions for emergency management sup.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Pecha, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA102/07/1596
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2007 - 2009
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 16.10.2012
Ustav teorie informace a automatizace