Ústav teorie informace a automatizace

Algorithms and implementation of self-tuning multivariate controllers

Vedoucí projektu: Ing. Josef Böhm, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA102/99/1292
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 1999 - 2001
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace