Ústav teorie informace a automatizace

Dynamic clustering: theory, algorithms and software

Vedoucí projektu: Ing. Petr Nedoma, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA102/03/0049
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2003 - 2005
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 28.01.2011
Ustav teorie informace a automatizace