Ústav teorie informace a automatizace

Redundant drivers and measurements for hybrid machine tools

Vedoucí projektu: Ing. Josef Böhm, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA101/03/0620
Zaměření projektu: teoretický, aplikační
Trvání: 2003 - 2005
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace