Institute of Information Theory and Automation

You are here

Projects

Dept.: MTR Duration: 2008 - 2011
V posledních desetiletích se psychologie a umělá inteligence vzájemně přiblížily nejenom tím, že se umělá inteligence inspiruje výsledky psychologických výzkumů, ale též používáním stejných nástrojů pro vytváření komplexních modelů. Jedná se především o matematické prostředky sloužící k modelování nejistých znalostí: pravděpodobnostní a nemonotónní logiky, grafické i ne-grafické modely založené...
Dept.: MTR Duration: 2003 - 2007
Projekt řeší problémy aplikací mnohorozměrných pravděpodobnostních modelů ve vybraných technických oborech, především v oblasti rozpoznávání obrazů a modelování obrazové informace. Vzhledem k tomu, že tyto modely v plné obecnosti budou vždy přesahovat možnosti počítačového zpracování, výzkum se zaměří na speciální třídu aproximujících distribucí, kterou nazýváme komponentové modely. Tyto modely...