Přejít k hlavnímu obsahu
top

Variační struktury v termomechanice pevných látek

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GF16-34894L
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Přesný popis komplexního termodynamického chování pevných látek vyžaduje použití účinných metod pro řešení svázaných sytémů nelineárních parciálních diferenciálních rovnic. Tyto systémy popisují vývoj chování materiálu a zahrnují i konstitutivní vztahy. V mnoha případech lze vzniklé matematické úlohy popsat pomocí variačních formulací s použitím uložené energie a disipačních potenciálů. V projektu vytvoříme univerzální přístup k variačním modelům popisujícím evoluci pevných látek v termodynamice kontinua. Zvláště se zaměříme na fázové transformace ve slitinách s tvarovou pamětí a elastoplastických materiálech. Těžiště projektu bude v inovativních metodách modelování, matematické analýzy, ale i v realistických numerických výpočtech. Vyvineme nové, rigorózní a kvalitativně lepší termomechanické modely s aplikacemi v inženýrství, vědě o materiálech a přírodních vědách.
Napsal uživatel kratochvil dne