Přejít k hlavnímu obsahu
top

Termomechanika pevnných látek. Modelování, Analýza a Simulace

Zahájení
Ukončení
Agentura
MSMT
Identifikační číslo
7AMB16AT015
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
V projektu sestavíme výzkumný mezinárodní tým, který se zaměří na analýzu a numerické řešení úloh termomechaniky. Vytvoříme univerzální přístup k variačním modelům popisujícím evoluční úlohy pro pevné látky v termomechanice kontinua. Zvláště se zaměříme na fázové transformace ve slitinách s tvarovou pamětí a elastoplastických materiálech. Těžiště projektu bude v inovativních metodách modelování, matematické analýzy, ale i v realistických numerických výpočtech. Vyvineme nové, rigorózní a kvalitativně lepší termomechanické modely s aplikacemi v inženýrství, vědě o materiálech a přírodních vědách. V projektu najdeme univerzální přístup k variačním modelům popisujícím evoluci pevných látek v termodynamice kontinua. Jde zejména o transformace ve slitinách s tvarovou pamětí a plasticitě. Vytvoříme nové termomechanické modely s užitím v inženýrství a přírodních a materiálových vědách. Jednotící přístup k těmto problémům, který vytvoříme v rámci tohoto projektu, umožní inženýrům a materiálovým vědcům jednodušší formulaci jejich modelů. Výsledky projektu budou publikovány v mezinárodních impaktovaných časopisech a také šířeny formou přednášek na konferencích a seminářích. Účast studentů magisterského a doktorandského studia a postdoktorandů v mezinárodním týmu podtrhuje také edukační význam projektu.
Napsal uživatel kratochvil dne