Institute of Information Theory and Automation

You are here

Management of the Institute

Top management

Director of the Institute:
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Deputy director for research:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Deputy director for administration:
RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Office of the Director:
Jarmila Zoltánová

phone: +420 286 890 298
more information: (Documents in Czech)

 

Board of the Institute

Chairman: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Deputy chairman: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

Members:
Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Mgr. Dr. Jan Komenda
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Secretary:
Jarmila Zoltánová

phone: +420 286 890 298
more information: (Documents in Czech)

 

Supervisory Board

Chairman:
RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Deputy chairman:
Mgr. Pavel Boček

Members:
Ing. Petr Cintula, PhD.
Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc
Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Secretary:
Iva Marešová

tel: +420 266 052 466

more information: (Documents in Czech)

 

Attestation Commission

Chairman:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Deputy chairman:
Members:

Internal:

Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Dr. Jan M. Swart
Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Ing. Jiří Grim, CSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

External:

RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc.
Doc. Dr. Ing. Radim Šára
Prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc.
Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD.

tel: +420 286 890 298
more information:

 

Representatives in the Academic Council:

Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Ing. Petr Tichavský, CSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

 

Assembly of Researchers

Emeritus staff

Ing. Jindřich Bůcha, CSc. - diplom
Ing. Josef Böhm, CSc. - diplom
Ing. Jan Ježek, CSc. - diplom
Ing. Petr Nedoma, CSc. - diplom
RNDr. Jiří Michálek, CSc. - diplom
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - diplom
Ing. Zdeněk Vostrý, DrSc. - diplom
Ing. Jiří Záworka, DrSc. - diplom

admin: 2018-06-27 08:40

Department detail

2011-04-05
Vyhlašujeme výběrové řízení na dva vědecké pracovníky v oboru statistického rozpoznávání a modelování dat (www.utia.cas...
2010-07-28
Barbara Zitová a Jan Flusser obdrželi od nakladatelství Elsevier prestižní "SCOPUS 1000 Award" za více než 1000 SCOPUS...
2010-07-28
Barbara Zitova and Jan Flusser were awarded by the prestigious "SCOPUS 1000 Award" in recognition of more than 1000...
2010-05-02
With regret we have to announce that Dr. Igor Vajda passed away suddenly after a short illness on May 2, 2010. His...
2009-10-05
Prohlášení Akademického sněmu AV ČR k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice Projev předsedy AV ČR Jiřího...
2009-01-02
In 2009, UTIA celebrates the 50th anniversary of its foundation. The main celebration, comprising a seminar and a...
2008-10-31
The deadline for applications already passed. The applicants will be notified via email by the 31st October.
Prof. Ing. Jan Flusser DrSc.
RNDr. Antonín Otáhal CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová CSc.
Jarmila Zoltánová