Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Miroslav Kárný, DrSc.

Pozice: 
zástupce vedoucího oddělení AS
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052274
Odborné zájmy: 
adaptivní systémy, rozhodování za neurčitosti, bayesovská identifikace, slučování apriorní informace, rozhodování s více účastníky
Publikace ÚTIA: 
seznam
Výzkumné zaměření: Pokrývá koncepční, teoretické a algoritmické aspekty adaptivních systémů. Bayesovské dynamické rozhodování a jeho rozšíření, plně pravděpodobnostní návrh (PPN) rozhodovacích strategií tvoří teoretický základ jeho výzkumu. Dovedení bayesovského dynamického rozhodování do stavu, který umožní jeho obecné široké využití je dlouhodobým jednotícím cílem, občas schovaným za jednotlivými činnostmi. Projekty: Řešitel cca 20 projektů, http://www.utia.cz/projects/2498 Publikace: 1 monografie, 6 editovaných knih, cca 400 prací (z toho zhruba 100 časopiseckých); seznam od r. 1989 na http://www.utia.cz/node/467/Karny/Miroslav Vzdělání: Ing. FJFI ČVUT 1973; CSc. ÚTIA 1978; DrSc. ÚTIA, 1990 Zaměstnání: ÚTIA od 1973 Výuka: Pravděpodobnostní dynamické rozhodování (1992-, FJFI ČVUT); 14 obhájených PhD studentů; nyní na MFF UK 1; vedení mnoha studentů bakalářského a magisterského studia. Ceny: 2011 Frank Wilcoxon Prize; 2011 Outstanding Statistical Application Award of American Statistical Association; 2003, 2003 Cena ministryně MŠMT (za teorii vyvinutou v IST Projektu ProDaCTool 12058); 1992 Cena AVČR (člen týmu oceněného ya teorii nelineárního odhadování); 1981 Cena ČSAV (partner Dr. V. Peterky za teorii bayesovského odhadování) Jiné: Přidružený editor časopisu KES; člen edičních rad v International Journal of Computational Intelligence Studies, česká mutace Control Engineering, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, Springer Series on Advanced Intelligence, (spolu)organizátor mnoha mezinárodních workshopů, viz http://www.utia.cz/AS/education/workshops, a Decision making with multiple imperfect decision makers - při 24th, 25th NIPS Conference, Whistler, Kanada 2010, Sierra Nevada Spain 2011, ECML/PKDD, Praha, 2013, 30th NIPS Conference, Barcelona, Španělsko 2016.
admin: 27.03.2018 - 17:55

Podrobnosti

Období: 2016 - 2018
Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně přetíženi. Jejich nedokonalost, tj. omezené poznávací, informační a výpočetní schopnosti, je v nesouladu s rostoucí složitostí rozhodování, které musí činit při nepřesně a neúplně zadaných cílech.
Období: 2013 - 2016
Rozhodování cíleně volí akce ve shodě s danou znalostí a preferencemi. Ač by se normativně mělo za neurčitosti vždy rozhodovat bayesovsky (maximalisovat očekávaný užitek), často tomu tak není díky nedokonalosti rozhodujících účastníků, kteří věnují rozhodovací úloze omezenou pozornost.
Období: 2008 - 2011
Dynamic decision making (DM) maps knowledge into DM strategy, which ensures reaching DM aims under given constraints. Under general conditions, Bayesian DM, minimizing expected loss over admissible strategies, has to be used.
Období: 2006 - 2009
Knowledge elicitation from extensive data files inevitably reduces the extracted information content. Results always serve to a subsequent, often dynamic, decision making. Its quality depends critically on the reduction made.
Období: 2004 - 2007
Aim 1 Development of implementable theory of Bayesian adaptive distributed decision making (DM) with multiple participants and multiple-criteria. It will provide: Fully probabilistic design (FPD) of adaptive strategies respecting changing environment and group aims.

Aktuální

Absolventi

Dr. Ing. Jan Schier
Ing. Josef Andrýsek Ph.D.
Ing. Pavel Ettler Ph.D.
Ing. Hong Gao Ph.D.
Ing. Petr Gebouský Ph.D.
Ing. Tatiana Valentine Guy Ph.D.
Ing. Li He Ph.D.
Ing. Nathalia Khailova Ph.D.
Ing. Jan Kracík Ph.D.
RNDr. Vladimíra Sečkárová Ph.D.
Ing. Jan Schier Ph.D.
Mgr. Jan Šindelář Ph.D.
Doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Ing. Ludvík Tesař Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT