Ústav teorie informace a automatizace

Fully probabilistic design of adaptive decision-making strategies suitable under informationally demanding conditions

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): 2C06001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2006 - 2009
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace