Ústav teorie informace a automatizace

RNDr. Kateřina Schindlerová, CSc.

Tato osoba není již aktivní na ÚTIA.

Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Adaptivní systémy (AS)
Odborné zájmy: teorie aproximace, neuronové sítě
Publikace na ÚTIA: seznam

Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 01.10.2010
Ustav teorie informace a automatizace