Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení adaptivních systémů

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
28689042
Publications ÚTIA: 
list
Logo of DAS

Oddělení Adaptivních systémů se zaměřuje na výzkum a návrh rozhodovacích systémů, které mění své chování v reakci na chování okolního prostředí. Tato zásadní schopnost adaptovat se zvyšuje efektivnost těchto systémů. Desetiletí výzkumu přinesla řadu koncepčních, teoretických, algoritmických, softwarových a aplikovaných výsledků. Cílem nových výzkumných projektů je rozšíření použitelnosti klasických metod na složitější problémy, případně vývoj zcela nových postupů.

Zkušenosti oddělení AS jsou využívány při řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů podporovaných grantovými agenturami i soukromými zdroji. Společným jmenovatelem projektů je vytváření teorie respektující omezenost dostupných výpočetních zdrojů. Tento koncepční problém složitosti je společný pro všechny sledované aplikační oblasti, které zahrnují řízení dopravy pomocí signalizace, řízení technologických procesů, radiační ochranu, nukleární medicínu, analýzu finančních dat, elektronickou demokracii, atd. Zvyšující se složitost řešených problémů je hlavní motivací pro výzkum decentralizovaného řízení rozsáhlých systémů a normativní rozhodování s mnoha účastníky.

admin: 08.02.2017 - 12:34

Detaily

20. seminář Síťového centra robotiky a setkání členů Klubu robotiky , 11.05.2017
Seminář proběhl dne 11. května 2017 v čase od 9.30 do 15 hod. v přednáškové místnosti č. 3, v budově ÚTIA AV ČRPod Vodárenskou věží 4, Praha 8
NIPS 2016 Workshop (Imperfect Decision Makers: Admitting Real-worlds Rationality) , 09.12.2016
An international workshop in conjunction with the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016)IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING REAL-WORLD RATIONALITYDecember 9, 2016, Barcelona, Spain
Úspěšná obhajoba disertační práce , 08.12.2015
Ondřej Tichý z oddělení Adaptivních Systémů úspěšně obhájil svoji disertační práci na téma "Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging". Gratulujeme!
Umístění v soutěži o nejlepší publikaci UTIA 2015 , 02.11.2015
Ondřej Tichý a Václav Šmídl získali 1. místo v soutěži o nejlepší publikaci UTIA za rok 2015 za článek:Tichý Ondřej, Šmídl Václav: Bayesian Blind Separation and Deconvolution of Dynamic Image Sequences Using Sparsity Priors. IEEE Transaction on Medical Imaging, vol. 34, no. 1, January 2015Lubomír Bakule získal 3. místo za článek:Bakule Lubomír: Decentralized control: Status and outlook. Annual Reviews in Control 38...
Úspěšná obhajoba disertační práce , 14.09.2015
Vladimíra Sečkárová z oddělení Adaptivních Systémů úspěšně obhájila svoji disertační práci na téma "Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making". Gratulujeme!
Prémie Otto Wichterleho pro Kamila Dedecia , 18.05.2015
Předseda Akademie věd ČR udělil na základě doporučení komise prémii Otto Wichterleho pro rok 2015 mladým nadějným vědeckým pracovníkům AV ČR. Mezi oceněnými je také Kamil Dedecius z oddělení Adaptivních systémů, UTIA.
Ocenění v Rektorysově soutěži , 03.12.2014
Odborná porota 7. celoškolského ročníku Rektorysovy soutěže v aplikované matematice pořádaněho Katedrou matematiky, FSv ČVUT, udělila 1. místo Ondřejovi Tichému z oddělení Adaptivních systémů za práci "On Sparsity in Bayesian Blind Source Separation for Dynamic Medical Imaging".
Ing. Lubomír Bakule CSc.
Ing. Alkomiet Belal
Ing. Květoslav Belda Ph.D.
Ing. Milan Berka
Ing. Josef Böhm CSc.
Ing. Jindřich Bůcha CSc.
Ing. Kamil Dedecius Ph.D.
Dr. Siavash Fakhimi Derakhshan Ph.D.
Ing. Tatiana Valentine Guy Ph.D.
Ing. Jitka Homolová Ph.D.
RNDr. Ladislav Jirsa Ph.D.
Ing. Miroslav Kárný DrSc.
Ing. Václav Kůs Ph.D.
Ing. Petr Nedoma CSc.
Ing. Lenka Pavelková Ph.D.
Ing. Petr Pecha CSc.
Anthony Paul Quinn
Prof. Oleksandr Rezunenko Ph.D.
RNDr. Vladimíra Sečkárová Ph.D.
Dominika Smolková
Ing. Vít Škvára
Doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Ing. Jakub Štěch
Ing. Ondřej Tichý Ph.D.
Ing. Lukáš Ulrych
Ing. Petr Zagalak CSc.
2018 - 2020
Optimální zpracování distribuované znalosti je klíčové pro strojové učení, zpracování signálů a řízení. Vyžadují jí sítě čidel, chytrých prostředí, autonomní agenti i distribuované infrastruktury (shluky, internet) sloužící internetu věcí. Uzly mohou komunikovat pomocí částečně popsaných pravděpodobnostních distribucí (momenty, atp).
2018 - 2020
Detekce anomálií je důležitým nástrojem automatického zpracování dat v případech, kdy není u žádných dat známé, do jaké třídy patří (učení bez učitele). Detekce anomálií se snaží nalézt vzorky, které se výrazně liší od většiny a proto jsou potenciálně zajímavé pro další analýzu. V současné době je většina metod založena na jednoduchých mělkých modelech bez jakékoliv složitější hierarchie.
2017 - 2021
Cílem projektu je podstatně přispět k teoretickému a algoritmickému rozvoji kooperace a dohadování ve složitých situacích a za neurčitosti. Cílová teorie bude využitelná k decentralizovému dynamickému rozhodování v rámci plochých struktur spolupráce a to bez předběžné koordinace. Podpoří jednotlivého agenta jednajícího v síti strategicky interagujících agentů.
2016 - 2018
Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně přetíženi. Jejich nedokonalost, tj. omezené poznávací, informační a výpočetní schopnosti, je v nesouladu s rostoucí složitostí rozhodování, které musí činit při nepřesně a neúplně zadaných cílech.
2016 - 2018
Systémy parciálních a obyčejných diferenciálních rovnic budou zkoumány pomocí metod dynamických systémů. Mnoho problémů z biologie, chemie, mechaniky, řízení, přenosu informace, ekonomie a dalších vědních disciplin jsou charakteristické tím, že mohou být popsány jako dynamický systém, který se mění v čase. Zavedením zpoždění (paměti) se matematický model stává realističtějším.
2014 - 2017
Předložený projekt je založen na spolupráci expertů z oblastí teorie informace a atmosférického disperzního modelování v rámci řešení obtížného a vysoce aktuálního tématu. Hlavním cílem projektu je vývoj metod určení zdrojového členu úniku radioaktivní látky nebo jiné nebezpečné látky do atmosféry z dostupných měření. Metoda může být použita v reálném čase (např.
Ing. Alkomiet Belal
Mgr. Martin Dungl
Mgr. Evgeny Kalenkovich
Ing. Václav Mácha
Ing. Vít Škvára
Ing. Jakub Štěch
Ing. Lukáš Ulrych
RNDr. Ferdinand Varga Ph.D.
Ing. Jan Zeman
NIPS 2016 Workshop (Imperfect Decision Makers: Admitting Real-worlds Rationality) , 09.12.2016
An international workshop in conjunction with the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016)IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING REAL-WORLD RATIONALITYDecember 9, 2016, Barcelona, Spain
10th International PhD Workshop, Young Generation Viewpoint , 22.09.2009
10th International PhD Workshop, Young Generation Viewpoint took place. Presentations from this workshop are on http://as.utia.cas.cz/phd2009.