Ústav teorie informace a automatizace

Control of complex systems

Vedoucí projektu: Ing. Lubomír Bakule, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA13-02149S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický, aplikační
Trvání: 2013 - 2016
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 26.04.2017
Ustav teorie informace a automatizace