Ústav teorie informace a automatizace

Hierarchical models fordetection and description of anomalies

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): 18-21409S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2018 - 2020
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Detekce anomálií je důležitým nástrojem automatického zpracování dat v případech, kdy není u žádných dat známé, do jaké třídy patří (učení bez učitele). Detekce anomálií se snaží nalézt vzorky, které se výrazně liší od většiny a proto jsou potenciálně zajímavé pro další analýzu. V současné době je většina metod založena na jednoduchých mělkých modelech bez jakékoliv složitější hierarchie. Oboru učení s učitelem, kde jsou k části vzorků známé třídy, do kterých náleží, se složité modely s mnoha vrstavmi složenými nad sebou, ukázaly mnohem silnější než mělké modely. Cílem tohoto projektu je systematicky prozkoumat použití hlubokých modelů v detekci anomálií. Předpokládáme, že největší odlišností detekce anomálií je nutnost modelovat relativně řídké jevy, což je v přímém rozporu s oblastí učení s učitelem, který se snaží modelovat většinu jevů. Jádrem práce tedy bude studium, kterak upraví modely tak, aby modelovaly časté a řídké jevy současně. Nalezené modely budeme prakticky ověřovat v oblastech síťové bezpečnosti a modelování plasmatu v Tokamaku.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 31.01.2018
Ustav teorie informace a automatizace