Ústav teorie informace a automatizace

„Optimal Distributional Design for External Stochastic Knowledge Processing

Vedoucí projektu: Anthony Paul Quinn
Oddělení: AS
Podporováno (ID): 18-15970S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2018 - 2020
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Optimální zpracování distribuované znalosti je klíčové pro strojové učení, zpracování signálů a řízení. Vyžadují jí sítě čidel, chytrých prostředí, autonomní agenti i distribuované infrastruktury (shluky, internet) sloužící internetu věcí. Uzly mohou komunikovat pomocí částečně popsaných pravděpodobnostních distribucí (momenty, atp). Má-li je vzdálený či centrální uzel zpracovat potřebuje stochastický model závislostí, který je však zřídka k dispozici. Proto distribuované rozhodování využívá tradiční entropické metody, nedávno rozšířené pomocí plně pravděpodobnostního návrh (PPN) rozhodovacích strategií. Pro rozšíření byla užita omezující podmínka konečné parametrizace uzlů. Pro plnou využitelnost je nutné ji opustit a navíc je nutno navrhnout jak konzistentně přiřazovat váhu vzdáleně vzniklé informaci. To povede k použitelnosti v průběžném zpracování signálů a distribuované (kalmanovské) filtraci dovolující znáhodněné prozkoumávání návrhového prostoru a doplňující návazná rozhodnutí o kvantifikovaný popis jejich neurčitosti.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 16.03.2018
Ustav teorie informace a automatizace