Ústav teorie informace a automatizace

Rationality and Deliberation

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA16-09848S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický, aplikační
Trvání: 2016 - 2018
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně přetíženi. Jejich nedokonalost, tj. omezené poznávací, informační a výpočetní schopnosti, je v nesouladu s rostoucí složitostí rozhodování, které musí činit při nepřesně a neúplně zadaných cílech. V této situaci i pouhé oddělení důležité a nedůležité informace klade značné nároky na úsilí vložené do uvažování sloužícího rozhodování. Úspěch normativních teorií rozhodování pri informacním přetížení a za neurčitosti závisí na tom, zda berou v potaz úsilí na uvažování vynaložené. Projekt přispěje k řešení tohoto problému plynoucího z omezené racionality a to pro více rozhodovačů dynamicky se rozhodujích za neurčitosti a neúplné znalosti v kooperačním či soutěživém režimu. Hledané řešení podpoří normativní bayesovské dynamické decentralizované rozhodování v rámci ploché kooperační struktury bez koordinátora.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: general
Poslední změny: 16.03.2018
Ustav teorie informace a automatizace