Ústav teorie informace a automatizace

Fully Probabilistic Design of Dynamic Decision Strategies for Imperfect Participants in Market Scenarios

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA13-13502S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2013 - 2016
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Rozhodování cíleně volí akce ve shodě s danou znalostí a preferencemi. Ač by se normativně mělo za neurčitosti vždy rozhodovat bayesovsky (maximalisovat očekávaný užitek), často tomu tak není díky nedokonalosti rozhodujících účastníků, kteří věnují rozhodovací úloze omezenou pozornost. Přitom v ekonomických, společenských, biologických a technických systémech umožňuje dělba práce velmi složitá rozhodování. V nich každý ze sebestředných nedokonalých úcastníků řeší úlohy,na než stačí a interaguje tržně se svými podobně charakterizovanými sousedy. Projekt jim poskytne logicky ucelenou a koncepčně využitelnou podporu, která je příliš nezatíží a nebude vyžadovat dokonalého prostředníka či neomezené vnější zdroje. Teorie, založená na původním plně pravděpodobnostním návrhu (PPN) zobecňujícím bayesovské rozhodování, podpoří: překlad oborové znalosti a popisu preferencí na pravděpodobnosti nutné pro PPN; spojování neúplně kompatibilních pravděpodobností (poskytnutých též sousedy) do úplného popisu; přibližné odhadování a návrh strategie zajišťující využitelnost PPN.

Tým řešitelů:

Další informace:

External researcher: Dr. Anthony Quinn
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace