Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Ondřej Tichý

Pozice: Doktorand
Oddělení: Adaptivní systémy (AS)
Odborné zájmy: Slepá separace signálu, Faktorová analýza, Analýza medicínských obrazů
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2570
Místnost: 480
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Název disertační práce: Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging
Obor doktorandského studia: Matematické inženýrství
Typ studia: prezenční
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Doba studia: 01.10.2010-
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 27.01.2015
Ustav teorie informace a automatizace