Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Josef Andrýsek, Ph.D.

Tato osoba není již aktivní na ÚTIA.

Oddělení: Adaptivní systémy (AS)
Publikace na ÚTIA: seznam

Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 10.01.2011
Ustav teorie informace a automatizace