Ústav teorie informace a automatizace

Fully probabilistic design of dynamic decision strategies

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA102/08/0567
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2008 - 2011
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace