Přejít k hlavnímu obsahu

Fully probabilistic design of dynamic decision strategies

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA102/08/0567
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Dynamické rozhodování promítá znalost na rozhodovací strategii, která zajišťuje dosažení cílů rozhodování. Za velmi obecných podmínek by mělo být užito bayesovské rozhodování minimalizující očekávanou ztrátu. Použitelnost této metodiky na složité rozhodování je omezena, neboť: 1) složitost zpracování použité informace často převyšuje dostupné výpočetní a časové zdroje; 2) kvantitativní vyjádření oborových znalostí, popis cílů a omezení rozhodování je podpořeno nedostatečně; neexistuje ucelený, algoritmizovatelný postup jako zobrazit oborové prvky na pravděpodobnostní distribuce; 3) metodologie rozhodování při více cílech je neúplná. Projekt přispívá k potlačení těchto omezení spoléhaje na distribuované rozhodování a plně pravděpodobnostní návrh rozhodovacích strategií. Projekt dotvoří teoretický základ tohoto přístupu. Vznikne ucelená teorie distribuovaného plně pravděpodobnostního rozhodování operujícího na plochých kooperačních strukturách.
Napsal uživatel smidl dne