Přejít k hlavnímu obsahu
top

BADDYR: Bayesian adaptive distributed decision making

Zahájení
Ukončení
Identifikační číslo
1ET100750401
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Cíl 1. Rozvoj teorie implementovatelného, bayesovského, adaptivního a distribuovaného rozhodování s mnoha účastníky a mnoha cíly. To vyústí v plně pravděpodobnostní návrh adaptivních strategií respektujících měnící se prostředí a cíle účástníků. Propracuje se metodologie pro kombinaci zkušeností, pozorovaných dat, statistik a individuálních cílů.
Cíl 2. Převod teorie na množinu obecných algoritmů pro dynamické směsi a distribuovaný plně pravděpodobnostní návrh. Tato volba plyne z jejich schopnosti universálně aproximovat a jejich relativně snadné možnosti je přizpůsobit konkrétní situaci pomocí automatizovatelného překladu technických znalostí do směsových modelů. Bude vytvořena verze přenositelná do průmyslového prostředí.

Napsal uživatel vkralova dne