Ústav teorie informace a automatizace

BADDYR: bayesian adaptive distributed decision making

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): 1ET100750401
Poskytovatel: Informační společnost AVČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2004 - 2007
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace