Institute of Information Theory and Automation

Udělení titulu „doktor věd“

Photo from the ceremony.
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR během slavnostního ceremoniálu.
Responsible for information: E
Last modification: 06.11.2017
Institute of Information Theory and Automation