Institute of Information Theory and Automation

You are here

Udělení titulu „doktor věd“

2017-05-24
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR během slavnostního ceremoniálu.
2018-05-02 13:38