Ústav teorie informace a automatizace

Udělení titulu „doktor věd“

Photo from the ceremony.
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR během slavnostního ceremoniálu.
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 06.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace