Institute of Information Theory and Automation

ZS

Kloub

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZS
Jan Kloub
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Dynamic Reconfiguration; FPGA implementation; DSP applications
Odborné zájmy (česky): 
implementace aplikací na programovatelných hradlových polích; dynamická rekonfigurace; zpracování číslicového signálu
Kontakty
Místnost: 
274
Linka: 
2472
Fax: 
266052511
Mail: 
kloub
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://zs.utia.cas.cz/index.php?ids=staff&id=kloub
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Externí školitel: 
Doc. Ing. Hana Kubátová CSc.
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Reconfigurable Hardware Objects in Digital Design for FPGAs
Téma práce (česky): 
Architektury systémů na bázi programovatelných hradlových polí
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta informačních technologií ČVUT
Obor (česky): 
Informatika a výpočetní technika
Začátek studia: 
27.02.2007
Konec studia: 
23.02.2012
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Pohl

Jméno: 
Zdeněk
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZS
Zdeněk Pohl
Pozice anglicky: 
vice-head of department
Pozice česky: 
zástupce vedoucího oddělení
Odborné zájmy (anglicky): 
Informatics and programmable logic; parallel and extremely fast system-identification algorithms; FPGA implementations
Odborné zájmy (česky): 
programovatelná logika; paralelní implementace algoritmů pro zpracování signálu; hadwarová akcelerace v FPGA
Kontakty
Místnost: 
273a
Linka: 
2212
Fax: 
266052511
Mail: 
xpohl
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://zs.utia.cas.cz/index.php?ids=staff&id=pohl
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
distanční
Téma práce (anglicky): 
Algoritmy pro kompresi řečového signálu
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Návrh a vyhodnocení experimentů v procesech vývoje a řízení kvality vozidel

Oddělení: 
ZS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
http://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/vyuka/predmety-detail.html?dep=K620&code=Y2NE
Typ kurzu: 
bakalářský
magisterský

Idealist2011 Trans-national cooperation among ICT National Contact Points

Project leader: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Department: ZS
Supported by (ID): FP7-ICT-231367
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2008 - 2011
More info: here

Mikroprocesorové systémy (P35NMS)

Oddělení: 
ZS
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?language=2&id=110&category=browse&version=1#nms
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
letní

ORPHEUS - Digitální video-senzorický systém záchranného robotu (Digital Video-Sensoric System of Reconnaissance Robot)

Project leader: Ing. Antonín Heřmánek, Ph.D.
Department: ZS
Supported by (ID): 1ET100750408
Grantor: Information Society AVČR
Duration: 2004 - 2007
More info: here

SESAP - Participace na vývoji evropské standardizace vestavného software pro automobilový průmysl (Participation in the evolution of the standardization for embedded software for automotive industry)

Project leader: Ing. Roman Bartosinski, Ph.D., Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Department: ZS
Supported by (ID): 1ET400750406
Grantor: Information Society AVČR
Duration: 2004 - 2007
More info: here

Návrh vysoce spolehlivých řídících systémů pomocí dynamicky rekonfigurovatelných obvodů (Design of Highly Reliable Control Systems Built on dynamically Reconfigurable FPGAs)

Project leader: Ing. Martin Daněk, Ph.D.
Department: ZS
Supported by (ID): GA102/04/2137
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2004 - 2006
More info: here

IDF EMSYS - Establishment of an integrated design flow for embedded systems

Project leader: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Department: ZS
Supported by (ID): Kontakt ME 231
Duration: 2001 - 2004
More info: here
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation