Institute of Information Theory and Automation

ZS

RETAC - Technologie pro zlepšení testovatelnosti moderních číslicových obvodů (Technology for improving the testability of modern digital circuits)

Project leader: Ing. Martin Daněk, Ph.D.
Department: ZS
Supported by (ID): 1QS108040510
Grantor: Support of targeted research projects AVČR
Duration: 2005 - 2008
More info: here

XML_FED - XML for elderly and disabled (E!3582)

Project leader: Ing. Radim Matulík,
Department: ZS
Supported by (ID): OE230
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2007 - 2009
More info: here

VLAM - Virtuální laboratoř aplikace mikroprocesorové techniky (Virtual Laboratory of Microprocessor Technology Application)

Project leader: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Department: ZS
Supported by (ID): 2C06008
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2006 - 2011
More info: here

CAK 2 - Centrum aplikované kybernetiky (Centre for Applied Cybernetics)

Project leader: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Department: TŘ ZS
Supported by (ID): 1M0567
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2005 - 2011
More info: here

Apple-CORE - Architecture Paradigms and Programming Languages for Efficient programming of multiple CORES

Project leader: Ing. Martin Daněk, Ph.D.
Department: ZS
Supported by (ID): 7E08013
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2007 - 2011
More info: here

AETHER - self-Adaptive Embedded Technologies for Pervasive Computing Architectures

Project leader: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Department: ZS
Supported by (ID): FP6-IST-027611
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2006 - 2009
More info: here

Praktika z návrhu číslicových obvodů

Oddělení: 
ZS
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
http://cs.felk.cvut.cz/webis/courses/X36PNO.html
Typ kurzu: 
bakalářský

Logické obvody

Oddělení: 
ZS
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
http://cs.felk.cvut.cz/webis/courses/X36LOB.html
Typ kurzu: 
magisterský
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation