Přejít k hlavnímu obsahu
top

Prof. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. DSc.

Pozice
vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení
Mail
Místnost
Fax
286581419
Telefon
266052395
Odborné zájmy
variační počet, matematické metody v mechanice kontinua
Publikace ÚTIA
Napsal uživatel admin dne
-
We will propose a mathematically lucid setting for the derivation of reduced models from nonlinear continuum thermomechanics. We will justify linearized models in thermoviscoelasticity and…
-
Cílem projektu je dosažení nových výsledků v matematickém modelování jevů nelineární mechaniky ve třech různých směrech. Předně budeme vyšetřovat efektivní zjednodušené modely v materiálových vědách…
-
Projekt je zaměřen na systematické experimentální studium a teoretický popis vzniku a šíření martenzitické fázové transformace prostřednictvím prostorově lokalizovaných nehomogenit ve slitinách s…
-
Nové rovnovážné modely v ekonomii a mechanice budou popsány zobecněnými diferenciálními rovnicemi (angl. EGEs) a důkladně analyzovány. Jejich hlavním charakteristickým rysem je přítomnost nehladných…
-
Přesný popis komplexního termodynamického chování pevných látek vyžaduje použití účinných metod pro řešení svázaných sytémů nelineárních parciálních diferenciálních rovnic. Tyto systémy popisují…
-
V projektu sestavíme výzkumný mezinárodní tým, který se zaměří na analýzu a numerické řešení úloh termomechaniky. Vytvoříme univerzální přístup k variačním modelům popisujícím evoluční úlohy pro…
-
Předložený projekt je zaměřen na vývoj nových matematických modelů konstitutivního chování slitin s tvarovou pamětí. Tyto modely budou založeny na výsledcích experimentálních pozorování a budou…
Mgr. Gabriel Pathó MSc.
Mgr. Petr Pelech Ph.D.