Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

ČSKI seminář: Kauzální kompoziční modely

Datum a čas: 
15.10.2013 - 14:00
Místnost: 
Přednášející: 

První část vystoupení bude věnována základním vlastnostem kauzalních modelů v tom tvaru, v jakém je popisuje Judea Pearl pomocí kauzálních sítí (Pearl J., Causality: Models, Reasoning, and Inference, Cambridge University Press, New York, 2009). Vysvětlíme si, v čem tkví hlavní rozdíl mezi klasickou bayesovskou sítí a kauzalním modelem, na příkladech ukážeme rozdíl mezi "predikcí" (podmiňováním) a "intervencí".

Druhá čast vystoupení bude věnována pravděpodobnostním kompozičním modelům využívajících vlastnosti kompozičního operátoru. Ukážeme si, jak je možno tento operátor použít k výpočtu podmíněné pravděpodobnostní distribuce. V závěru pak odvodíme analogický postup (vzorec) pro výpočet "intervenční" distribuce.

Prof.Ing. Radim Jiroušek, DrSc.
oddělení matematické teorie rozhodování
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4
180 00 Praha 8

27.09.2021 - 09:36