Ústav teorie informace a automatizace

Mgr. Petr Pelech

Pozice: Doktorand

Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Název disertační práce: Termomechanické modely v mechanice kontinua pevné fáze
Typ studia: prezenční
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 01.10.2016-
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 03.01.2017
Ustav teorie informace a automatizace