Ústav teorie informace a automatizace

Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového prostředku pro podporu rozhodování za krizových situací

Vedoucí projektu: Ing. Petr Pecha, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): VG20102013018
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2010 - 2013
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 04.06.2014
Ustav teorie informace a automatizace