Ústav teorie informace a automatizace

Design and Development of Starter Kits for Dynamic Reconfiguration

Vedoucí projektu: Ing. Radim Matulík
Oddělení: ZS
Podporováno (ID): Atmel Rousset S.A.S. - ÚTIA
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: teoretický, aplikační
Trvání: 2004 - 2006
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: ZS
Poslední změny: 26.03.2012
Ustav teorie informace a automatizace