Ústav teorie informace a automatizace

Representation of the Czech Republic in the Technical Commitee on Nonlinear Systems of the International Federation of Automatic Control

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): LG12015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2012 - 2014
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 16.04.2012
Ustav teorie informace a automatizace