Přejít k hlavnímu obsahu

Analýza pravosti digitálního videa

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA13-28462S
Zaměření projektu.
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
V posledních letech sledujeme významný nárůst možností snímat a distribuovat digitální video. Současně je ale k dispozici řada výkonných
programů pro úpravu videa a tak vyvstává otázka jak je publikované video autentické. Problém autenticity je zásadní zvláště při důkazovém
řízení v soudnictví pomocí video záznamů nebo při posuzování věrohodnosti informací v médiích. Na základě na našich zkušeností v oblasti
forenzní analýzy digitálních obrazových dat je naším cílem vyvinout řadu velmi žádaných metod pro identifikaci úprav digitálních videí a určení
záznamového zařízení. Konkrétně budou vyvinuty metody pro verifikaci zdroje videa na základě šumových vlastností snímacího prvku,
metody na detekci úprav videa s využitím nekonzistentních šumových poměrů, metody pro detekci stop po interpolaci. Dále pak navrhneme
metodu pro detekci opakovaného záznamu videa. Provedeme rozsáhlý kvantitativní experiment za účelem analýzy robustnosti metod.
Napsal uživatel saic dne