Přejít k hlavnímu obsahu

Herně-teoretický přístup k vícehodnotovým logikám

Zahájení
Ukončení
Agentura
MSMT
Identifikační číslo
7AMB13AT014
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Cílem projektu je pokračovat v dlouholeté spolupráci mezi pražským a vídeňským pracovištěm na aplikaci teorie her v oblasti fuzzy logik. Projekt se bude zaměřovat zejména na následující oblasti: a) vzájemný vztah herních sémantik pro fuzzy logiky (dialogické a evaluační hry) a jejich vztah k jiným herním vícehodnotovým sémantikám (pravděpodobnostní sémantika pro logiky podporující nezávislost) b) důsledky herní sémantiky pro studium základních fuzzy logik (např. problematika tzv. bezpečných modelů) c) aplikace kooperativních her v oblasti vícehodnotových logik – formování fuzzy koalic a problém vyjednávání (bargaining) d) aplikace dialogických her pro fuzzy logiky v lingvistice se zaměřením na zobecněné kvantifikátory Výstupem budou články publikované v impaktovaných časopisech.
Napsal uživatel kroupa dne