Ústav teorie informace a automatizace

Modeling vague quantifiers in mathematical fuzzy logic

Vedoucí projektu: Carles Noguera, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): 1897-N25
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2015 - 2017
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 16.05.2017
Ustav teorie informace a automatizace