Institute of Information Theory and Automation

AS

Papež

Jméno: 
Milan
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Sequential Monte Carlo methods, statistical signal processing
Odborné zájmy (česky): 
Sekvenční Monte Carlo metody, statistické zpracování signálů
Kontakty
Mail: 
papez
Podrobnosti o doktorském studiu
Typ studia: 
kombinované
Úvazek: 
60%
Fakulta: 
VUT v Brně, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních zařízení
Obor (česky): 
Kybernetika, automatizace, a měření
Začátek studia: 
01.09.2013
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Hierarchical models fordetection and description of anomalies

Project leader: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): 18-21409S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2018 - 2020

Analogue Electronics (half-course)

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Trinity College Dublin
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
This half-course introduces key modelling classifications for analogue electrical signals and systems, leading notably to small-signal analysis of nonlinear components. There is also a focus on amplifiers, notably on operational amplifier configurations.

Probability and Statistics

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Trinity College Dublin
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
The course delivers a comprehensive pathway through probability theory and calculus, from axioms to applications in statistical design.

Statistical Signal Processing

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Trinity College Dublin
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
The course focusses on the optimal design of recursive algorithms for online, adaptive and non-stationary signal processing, with a particular emphasis on comparing Bayesian algorithms with long-established classical algorithms for these applications.

Programování technických výpočtů

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Absolvováním předmětu získají studenti vhled do programování technických výpočtů v prostředí Matlab, naučí se uplatňovat a využívat základní datové typy a funkce a provádět efektivní technické výpočty a simulace. Student se naučí znát principy a základy programování technických výpočtů v prostředí Matlab, má přehled o standardních datových typech a orientuje se v předdefinovaných funkcích. Student se naučí použít prostředí Matlab při řešení konkrétní technické úlohy, umí efektivně využít předdefinované datové typy a funkce.

Modelování složitých systémů

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Cvičení: Základy modelování diskrétních a spojitých modelů; modelování dynamických systémů.

Dynamické systémy

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy teorie lineárních, časově invariantních spojitých i diskrétních systémů, zvládnout teoretické nástroje pro analýzu a syntézu lineárních spojitých i diskrétních systémů. Seznámit studenty se základy obecné teorie systémů.

Modelování stochastických procesů

Oddělení: 
AS
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Předmět se zabývá popisem neurčitosti jakožto součásti systémů a metodami jejich zkoumání, způsoby, jak neurčitosti rozumět, a nástroji umožňujícími s neurčitostí konzistentně pracovat a využívat jejích vlastností v oblastech modelování, učení a rozhodování. Se zaměřením na bayesovskou metodiku kurs obsahuje statistické učení, Markovovy procesy, stavové modely s neomezeným a omezeným šumem, dynamické bayesovské sítě, aproximační postupy, některé algoritmy atd.

Plánováni, návrh a vyhodnocení experimentů

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Plánování experimentů je disciplína matematické statistiky, která se zabývá sběrem dat v situaci, kdy je získávaná informace zatížena neurčitostí. Součástí experimentu obvykle je intervence (zásah) experimentátora (například metoda ošetření pacienta), přičemž cílem je zjistit efekt této intervence. Dobře navržený experiment umožňuje usuzovat na kauzální působení intervencí.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation