Ústav teorie informace a automatizace

AS

Stochastické odhadování modelů s omezenými veličinami

Název práce v Aj: 
Stochastic estimation of models with bounded quantities
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
diplomová
Pracoviště/Tel.: 
Oddělení AS / 266052337
Klíčová slova: 
stochastický model, bayesovský přístup, omezený náhodný šum, odhad parametrů, odhad stavu systému

Dynamické systémy

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
https://is.vspj.cz/studijni-plany/detail-predmetu/plan/52/predmet/1622
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní

Papež

Jméno: 
Milan
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Sequential Monte Carlo methods, statistical signal processing
Odborné zájmy (česky): 
Sekvenční Monte Carlo metody, statistické zpracování signálů
Kontakty
Mail: 
papez
Podrobnosti o doktorském studiu
Typ studia: 
kombinované
Úvazek: 
60%
Fakulta: 
VUT v Brně, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních zařízení
Obor (česky): 
Kybernetika, automatizace, a měření
Začátek studia: 
01.09.2013
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Hierarchical models fordetection and description of anomalies

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): 18-21409S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2018 - 2020

Analogue Electronics (half-course)

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Trinity College Dublin
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
This half-course introduces key modelling classifications for analogue electrical signals and systems, leading notably to small-signal analysis of nonlinear components. There is also a focus on amplifiers, notably on operational amplifier configurations.

Probability and Statistics

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Trinity College Dublin
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
The course delivers a comprehensive pathway through probability theory and calculus, from axioms to applications in statistical design.

Statistical Signal Processing

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Trinity College Dublin
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
The course focusses on the optimal design of recursive algorithms for online, adaptive and non-stationary signal processing, with a particular emphasis on comparing Bayesian algorithms with long-established classical algorithms for these applications.

Programování technických výpočtů

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Absolvováním předmětu získají studenti vhled do programování technických výpočtů v prostředí Matlab, naučí se uplatňovat a využívat základní datové typy a funkce a provádět efektivní technické výpočty a simulace. Student se naučí znát principy a základy programování technických výpočtů v prostředí Matlab, má přehled o standardních datových typech a orientuje se v předdefinovaných funkcích. Student se naučí použít prostředí Matlab při řešení konkrétní technické úlohy, umí efektivně využít předdefinované datové typy a funkce.

Modelování složitých systémů

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Cvičení: Základy modelování diskrétních a spojitých modelů; modelování dynamických systémů.

Dynamické systémy

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy teorie lineárních, časově invariantních spojitých i diskrétních systémů, zvládnout teoretické nástroje pro analýzu a syntézu lineárních spojitých i diskrétních systémů. Seznámit studenty se základy obecné teorie systémů.
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace