Institute of Information Theory and Automation

general

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i

Rada Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele.

Požadavky:

  • způsobilost k právním úkonům a morální bezúhonnost
  • splnění zákonných podmínek dle zákona 341/2005 Sb.
  • splnění podmínek podle zákona 451/1991 Sb. (lustrační zákon)
  • ukončené vysokoškolské vzdělání
  • titul PhD.

Zápisy 2018

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

Přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Zápisy 2017

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

Přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Praemium Academiae 2017 for Prof. Flusser

Laureáti Akademické prémie 2017
We are proud to announce that Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. has been awarded Praemium Academiae, one of the most important and prestigious scientific grants in the Czech Republic. He received the award on September 19, 2017, from the President of the CAS Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Rossell

Jméno: 
Josep-Maria
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Mohammadalizadeh Bakhshmandi

Jméno: 
Zohreh
Titul za jménem: 
MSc.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Machine Learning, Multi-Agent Systems
Odborné zájmy (česky): 
Strojové učení, Systémy s mnoha agenty
Kontakty
Místnost: 
469
Linka: 
2817
Mail: 
za
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Cooperative Decision Making
Téma práce (česky): 
Kooperační rozhodování
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Informatika, 4I1Teoretická informatika
Začátek studia: 
01.10.2016
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Fexa

Jméno: 
Pavel
Oddělení: 
P
Pozice česky: 
údržbář
Kontakty
Místnost: 
015
Linka: 
2294
Mail: 
fexap
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Škvára

Jméno: 
Vít
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Bayesian estimation
Odborné zájmy (česky): 
Bayesovské odhadování
Kontakty
Místnost: 
362
Linka: 
2546
Mail: 
skvara
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2016
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Zápisy 2016

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

Přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation